Nowe władze statutowe Ogrodu na kadencję 2024-2028

kwi 15, 2024

Kielce, dnia 15 kwietnia 2024 roku

INFORMACJA

W dniu 14 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Kadzielnia”.

Został wyłoniony i powołany nowy skład organów PZD w ogrodzie na 4 letnią kadencję. Skład osobowy nowych statutowych władz przedstawia się następująco:

Zarząd ROD „Kadzielnia”

 1. Przemysław Kułaga – prezes
 2. Jan Bednarz – wiceprezes
 3. Krzysztof Wieczorek – wiceprezes
 4. Dorota Brzezińska – sekretarz
 5. Elżbieta Religa – skarbnik
 6. Teresa Olczyk – członek
 7. Krystyna Machera – członek
 8. Janina Onufrzak – członek
 9. Marian Rzęsista – członek

Komisja Rewizyjna

 1. Milena Gładyszowska-Dawid, przewodnicząca
 2. Janina Bąk
 3. Teresa Jedlińska
 1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „Kadzielnia” stosownymi uchwałami udzieliło absolutorium i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedstawione przez Zarząd za okres jego ostatniej kadencji.

Zarząd ROD „Kadzielnia”

ogródków działkowych

hektarów powierzchni

lat działalności

ROD „Kadzielnia”

Aleja Legionów 5

25-035 Kielce, skrytka pocztowa 27
NIP 959-13-62-690

nr konta bankowego :

71 84930004 0000 0012 1200 0001

Bank Spółdzielczy w Kielcach ul. Złota 9

Przemysław Kułaga

Prezes Zarządu

tel. 602 347 930
przemek.kulaga@interia.pl

Krzysztof Wieczorek

Wiceprezes Zarządu Gospodarz Ogrodu

tel. 603 309 961

Marian Rzęsista

Członek Zarządu Gospodarz Ogrodu

tel. 788 395 890