O nas

Ogród Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rodzinny Ogród Działkowy „Kadzielnia” przy al. Legionów w Kielcach powstał w 1926 roku z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego. To na jego prośbę władze miasta wydzieliły teren o powierzchni około 12 hektarów w dzielnicy „Psiarnia-Folwark”, położony pomiędzy wzgórzem Kadzielnia a Starym Cmentarzem – w zielonym sercu miasta.

Data założenia Ogrodu czyni go najstarszym w Kielcach i całym województwie świętokrzyskim oraz jednym z najstarszych ogrodów w Polsce.

ROD „Kadzielnia”, pod pierwotną nazwą Miejski Ogród Pracowniczy, zorganizowany został przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w Częstochowie. Jego zagospodarowywanie trwało kilka lat – teren był bowiem nierówny i podmokły. Początkowo wydzielono około 130 działek, których pierwszymi użytkownikami byli legioniści z „kadrówki” Józefa Piłsudskiego, bezrobotni oraz górnicy z pobliskich kopalń.

Niesienie pomocy

Towarzystwo Ogrodów Działkowych w Kielcach prowadziło ogród również w celu niesienia pomocy dla rodzin osób bezrobotnych. Już w 1934r. zorganizowano na terenie ogrodu pierwsze dziecięce półkolonie, trwające przez 2 miesiące wakacji. W ogrodowej świetlicy przez 4 miesiące w roku dożywiano również bezpłatnie około 100 dzieci z ubogich rodzin, czemu patronowała żona ówczesnego wojewody.

Działalność od 1935 roku.

Mocą uchwały Rady Miejskiej z 1935r. Prezydent m. Kielce Stefan Artwiński oddał w posiadanie Towarzystwa Ogrodów Działkowych w Kielcach w/w teren około 12 hektarów gruntów byłego folwarku „Psiarnia”, wcielając tym samym Ogród i łącząc go formalnie w jeden ciąg urbanistyczny ciągnący się od miejskiego Zalewu, przez Dolinę Silnicy, Rezerwat Kadzielnia aż po wzgórze Biesak.
Przez cały ten czas Zarząd Ogrodu prowadził aktywną działalność społeczną i gospodarczą, krzewiąc wśród społeczności wiedzę ogrodniczą: organizował szkolenia fachowe dla działkowców, prenumeratę fachowych pism, prowadził sprzedaż nasion i sadzonek drzew i krzewów owocowych.

W latach hitlerowskiej okupacji

ogród stał się miejscem działalności konspiracyjnej: przebywali tu ukrywający się przed terrorem partyzanci, ukrywano broń i wyposażenie wojskowe. Od strony alei Legionów wykopano obronne rowy. W czasie działań wojennych Ogród uległ częściowemu zniszczeniu. Po wojnie, w 1945r. Zarząd Ogrodu wznowił swą działalność – usunięto wojenne zniszczenia, wyremontowano i wydłużono ogrodzenie, budowano kolejne studnie,  organizowano turnusy wypoczynkowe dla emerytów z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Przez kolejne dziesięciolecia Ogród rozwijał się, wzbogacano jego infrastrukturę, m.in. o największy w województwie świętokrzyskim Dom Działkowca. W 1992r. Ogród przyjął oficjalną nazwę: Pracowniczy Ogród Działkowy „Kadzielnia”.

 

 

Po trudnym organizacyjnie i finansowo okresie lat 1997-2003 aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa Ogrodu jest dobra i w dalszym ciągu poprawia się, stwarzając podstawy do jego wszechstronnego rozwoju.

Sprzyja temu również zrozumienie i poparcie dla ogrodów udzielane przez miejskie władze.

Obecnie Ogród usytuowany jest na terenie obejmującym około 9,2 hektara i podzielony na 235 działek rodzinnych. Ze szczególną troską i determinacją obecny Zarząd ROD prowadzi prace organizacyjne i porządkowe wewnątrz ogrodu i w jego otoczeniu, które pogłębiają integrację wśród działkowców i wpływają na zainteresowanie Ogrodem wśród innych kielczan. Działkowcy ROD „Kadzielnia” aktywnie włączali się też w cały proces walki o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i angażowali się we wszelkie inicjatywy mające na celu zachowanie w naszym kraju idei ogrodnictwa działkowego, którą w Kielcach zapoczątkował i zakrzewił Marszałek Józef Piłsudski.

ogródków działkowych

hektarów powierzchni

lat działalności

ROD „Kadzielnia”

Aleja Legionów 5

25-035 Kielce, skrytka pocztowa 27
NIP 959-13-62-690

nr konta bankowego :

71 84930004 0000 0012 1200 0001

Bank Spółdzielczy w Kielcach ul. Złota 9

Przemysław Kułaga

Prezes Zarządu

tel. 602 347 930
przemek.kulaga@interia.pl

Krzysztof Wieczorek

Wiceprezes Zarządu Gospodarz Ogrodu

tel. 603 309 961