Ogłoszenia jesienne 2023

paź 16, 2023

  1. Wyłączenie wody w Ogrodzie odbędzie się 28 października 2023 roku (sobota).

Od godz. 12.00 będzie można wykręcać kraniki, aby zabezpieczyć je przed kradzieżą.

Tych działkowców, którzy wyrażają chęć wykręcenia kranika przez Gospodarza Ogrodu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – tel. 603 309 961.

Działkowców, którzy posiadają wodomierze w altanach, prosimy o podanie stanu licznika wodomierza telefonicznie lub sms do Gospodarza Ogrodu.

  1. Ostatni kontener na odpady wyjedzie z Ogrodu ok. 15 listopada 2023 roku (w zależności od warunków atmosferycznych).

Po tym terminie obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia wszelkich odpadów i śmieci (zarówno organicznych jak i nieorganicznych) na plac kontenerowy – dotyczy to również gałęzi oraz ściętych drzew.

  1. Pierwszy kontener w przyszłym roku zamówimy z początkiem kwietnia 2024 roku.
  2. Biuro Zarządu w okresie jesienno-zimowym będzie czynne: 23 listopada, 14 grudnia, 25 stycznia, 22 lutego, 21 marca w godz. 14.00-16.00 W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 602 347 930.

Zarząd ROD „Kadzielnia”

ogródków działkowych

hektarów powierzchni

lat działalności

ROD „Kadzielnia”

Aleja Legionów 5

25-035 Kielce, skrytka pocztowa 27
NIP 959-13-62-690

nr konta bankowego :

71 84930004 0000 0012 1200 0001

Bank Spółdzielczy w Kielcach ul. Złota 9

Przemysław Kułaga

Prezes Zarządu

tel. 602 347 930
przemek.kulaga@interia.pl

Krzysztof Wieczorek

Wiceprezes Zarządu Gospodarz Ogrodu

tel. 603 309 961

Marian Rzęsista

Członek Zarządu Gospodarz Ogrodu

tel. 788 395 890