Ogłoszenia jesienne 2021

październik 10, 2021

Jesienny przegląd działek odbędzie się w drugiej połowie października. Nie podajemy dokładnej daty, gdyż Komisja dokonująca przeglądu, wybierze któryś słoneczny dzień. Wyniki podamy zaraz po przeglądzie.

– Wyłączenie wody w ogrodzie odbędzie się 27 października 2021 roku (środa).

Od godz. 10.00 będzie można wykręcać kraniki, aby zabezpieczyć je przed kradzieżą.

Tych działkowców, którzy wyrażają chęć wykręcenia kranika przez Gospodarzy Ogrodu, prosimy                  o wcześniejszy kontakt telefoniczny – tel. 603 309 961. 

Działkowców, którzy posiadają wodomierze w altanach, prosimy o podanie stanu licznika wodomierza   sms-em do Gospodarza Ogrodu.

– Ostatni kontener na odpady wyjedzie z ogrodu w pierwszym tygodniu listopada 2021 roku                          (w zależności od stanu pogody ).

Po tym terminie obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia wszelkich odpadów i śmieci                             ( zarówno organicznych jak i nieorganicznych) na plac kontenerowy – dotyczy to również gałęzi oraz ściętych drzew.

 Pierwszy kontener w przyszłym roku zamówimy z początkiem kwietnia 2022 roku.

– Toaleta ToiToi będzie do 28 października 2921 roku.

ogródków działkowych

hektarów powierzchni

lat działalności

ROD „Kadzielnia”

Aleja Legionów 5

25-035 Kielce, skrytka pocztowa 27
NIP 959-13-62-690

nr konta bankowego :

71 84930004 0000 0012 1200 0001

Bank Spółdzielczy w Kielcach ul. Złota 9

Przemysław Kułaga

Prezes Zarządu

tel. 602 347 930
przemek.kulaga@interia.pl

Krzysztof Wieczorek

Wiceprezes Zarządu Gospodarz Ogrodu

tel. 603 309 961

Marian Rzęsista

Członek Zarządu Gospodarz Ogrodu

tel. 788 395 890